MENU
Aula_close Layer 1

Kultur, psykologi og samfund

 

På linjen:

  • bliver du dygtig til at debattere og argumentere i et klasserum med plads til alle
  • får du en større forståelse for dine egne og andres reaktionsmønstre
  • bliver du mere afklaret i dit uddannelsesvalg, hvad end du vil i gymnasiet, på EUD eller EUX 

Her lærer vi at forstå andre mennesker og samfundet omkring os – både i teori og praksis. 

Fra skoleårets begyndelse undersøger vi:

  • hvordan vi forholder os i mødet med nye mennesker
  • hvordan vi opbygger Det Gode Fællesskab
  • hvorfor vi reagerer, som vi gør
  • hvordan fordomme indvirker på vores adfærd

I undervisningen arbejder vi med klassisk psykologiske teorier og undersøger emner som ondskab, kærlighed, kriminalitet, social arv og (sociale) mediers indvirkning på os.

Vores placering i et kulturhus, giver os muligheder for at samarbejde med biblioteket, frivilligudvalget og de forskellige kulturværksteder.

Vi undersøger samfundets muligheder og uligheder i samarbejde med fagfolk på Vesterbro, der arbejder med udsatte og socialt skrøbelige mennesker og hører personlige historier fra folk, der ikke kun ligner os selv. Dem møder vi også på menneskebiblioteket, gennem rollemodeller, på teater og til filmfestivaler.

Og så suger vi til os af byens mange muligheder på museer, i byretten og på byvandring – og hvad du selv måtte have af gode forslag til oplevelser!