MENU
Aula_close Layer 1

Verdensklassen

På linjen lærer du om Danmarks natur, geografi, samfund og historie.

  • Er du kommet til Danmark for få år siden? 
  • Er du i fuld gang med at lære det danske sprog? 
  • Vil du lære mere om det danske samfund? 

Så er Verdensklassen noget for dig! I Verdensklassen får du nye kammerater fra hele verden, og i undervisningen har vi hele tiden fokus på dansk som andetsprog. 
Målet er, at du afslutter dit forløb med en afgangsprøve på enten på FP9- eller FP10-niveau og bliver klar til at starte en ungdomsuddannelse. 

Vi arbejder med emner som opførsel og kommunikation samt styrker din evner til at argumentere, debattere og arbejde både selvstændigt og i grupper. 
Du bliver en del af et ungdoms- og studiemiljø med de andre 10. klasseselever på 10.Vest. Vi har et tæt samarbejde med de andre linjer, og vi tager ud af huset, hvor du oplever storbyen København og det danske samfunds muligheder.

VI FORVENTER :
• Velforberedte og aktive elever 
• Elever, der arbejder med sproget også udenfor skoletiden 
• At du kan læse og forstå danskfaglige tekster på ca. 7. klasses niveau 

OPTAGELSE: Du skal tilmeldes Verdensklassen af din UU-vejleder og du kan gå her i op til to år.