MENU
Aula_close Layer 1

Klimalinjen

På linjen:
•    bliver du klogere på klimaændringerne og de samfundsmæssige følgevirkninger 
•    bliver du klædt på til at kæmpe for klimaet

Klimalinjen er for dig, der interesserer dig for klimaændringerne og gerne vil lære mere om, hvad de kommer til at betyde for vores klode og vores samfund. Den er for dig, der vil være med til at bremse klimaændringerne - enten ved at råbe politikere op eller undersøge bæredygtige løsninger. 

På linjen skal vi diskutere spørgsmål som “har vi pligt til at hjælpe, hvis der sker ændringer i andre lande som følge af “vores” co2 udledninger? Hvem skal løse de problemer, der følger med klimaforandringerne? Hvad betyder det, når USA melder sig ud af FN’s klimaaftale? Hvornår er man klimatosset, og hvornår er man klimaaktivist? Hvem skal stilles til ansvar for klimaændringerne, og hvad gør vi for at bremse dem?

Du kommer til at arbejde samfundsfagligt med emner som klimaflygtninge, aktivisme, FN’s klimarapport, socialt ansvar og civil ulydighed. Du bliver klogere på, hvad det er for klimaforandringer, vi står overfor både i Danmark og resten af verden. Vi skal undersøge bæredygtige løsninger fx i forhold til at forsyne Danmark med energi på en bæredygtig måde. 

Undervisningen vil foregå både i og uden for huset. Vi skal høre fra eksperter på områder som energiforsyning, vejrændringer og forbrugsvaner. Vi skal møde folk, der selv er aktive i klimakampen og som kan inspirere os. Vi skal lære om, hvordan man organiserer sig, hvis man vil ændre noget i samfundet, og vi skal besøge alternative samfund, som forsøger at leve bæredygtigt.  

Meget af undervisningen er baseret på projektarbejde, hvor du vil lære at lave den gode problemformulering, analyse og konklusion; noget du helt sikkert kan bruge til eksamen. Du kommer til at lære at arbejde kritisk og refleksivt, så du kan tage stilling til argumentationsopbygning og blive bedre til at skelne mellem real og fake news.